Stöd för yrkesverksamma​

Här kan du som yrkesverksam hitta stöd för ditt arbete när du möter personer som riskerar eller är utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation.

Vägledning för yrkesverksamma i samarbete

Vägledning syftar till att stärka, stödja, underlätta och uppmuntra samverkan mellan yrkesverksamma. Detta görs genom att öka förståelsen för vilka ansvarsområden olika aktörer har och på så vis öka den enskildes förmåga att ta kontakt över ansvars- och yrkesområden. 

Illustration till utsattheten "Våld i nära relationer" föreställande en man som skriker åt en annan man. I bakgrunden syns en kvinna som håller om ett barn.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar olika typer av våld som förekommer mellan personer som har en nära relation till varandra.

Illustration till utsattheten "Sexuellt våld oberoende relation" föreställande en person som tystas av en hand som sträcks ut från en skärm

Sexuellt våld oberoende relation

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar aoch övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt.

Illustration till utsattheten "Prostitution" föreställande en avklädd man som sitter på en säng med ryggen mot betraktaren. I förgrunden syns en siluett av en annan person.

Prostitution

Minst två parter som köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning definieras som prostitution.

Illustration till utsattheten "Människohandel" föreställande ett par avklädda människor med en streckkod tryckt på kroppen

Människohandel

Människohandel innebär att någon genom otillbörliga medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en annan person i syfte att exploatera för sexuella ändamål.

Illustration till utsattheten "Hedersrelaterat våld och förtryck" föreställande en kvinna med ett nedstämt ansiktsuttryck. I bakgrunden syns kvinnans familj.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck grundas i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.

Olika steg för varje situation

Upptäckt

Att misstänka eller få reda på att någon är utsatt för våld, antingen tack vare att personen själv berättar eller att du som yrkesverksam fattar misstankar utifrån det du ser eller hör.

Upptäckt

Akut skydd

Att i den första, eventuellt akuta, fasen skydda och stödja den utsatta. Det kan handla om några inledande timmar eller fösta dagarna efter att våldet upptäckts.

Akut skydd

Inledande stöd

Att under de första veckorna efter upptäckt och direkta skyddsåtgärder säkerställa att den som är utsatt får rätt stöd, fortsatt skydd och sätts i kontakt med rätt myndigheter och aktörer.

Inledande stöd

Långsiktigt stöd

Att säkerställa att den som är utsatt för våld får långsiktiga och välfungerande lösningar i sin nya levnadssituation och vardag, och att ett uppföljande arbete kommer på plats.

Långsiktigt stöd

Rättsprocess

Att överblicka olika aktörers ansvarsområden genom utredning och eventuellt rättegång och se till att den målsägande har det stöd och skydd som personen har rätt till.

Rättsprocess