Vår historia

April 2017: Högstadieelever gör kampanj om brott​

Stockholms läns högstadieskolor bjuds in att vara med i kommunikationstävlingen ”Jag vill göra” i syfte att fler barn och unga i Stockholms län ska våga berätta om brott och känna till sina rättigheter när de drabbas. Totalt deltar cirka 250 elever i tävlingen.

Mer om kampanjen ”Jag vill veta”

November 2016: Kvinnofridspriset delas ut för första gången​

Skärholmens Kvinnofridsteam tilldelas 2016 års kvinnofridspris för sina särskilt goda insatser mot våld i nära relationer. Priset delades ut i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens. Prisutdelare var styrgruppens ledamot Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholms Stad.

Mer om Kvinnofridspriset

November 2016: Operation Kvinnofrid firar 20 år​

2016 har Operation Kvinnofrid funnits och verkat i 20 års tid. Detta uppmärksammar vi särskilt under en stor konferens den 25 november.

Mer om konferensen ”Operation Kvinnofrid 20 år”

Maj 2016: Ny regional strategi antas​

Den nya regionala strategin mot våld i nära relationer lanseras i maj 2016. Strategin har gemensamt tagits fram av myndigheter i Stockholms län som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna, med barn som upplever våld eller med våldsutövare. Strategin löper över åren 2016-2020.

Läs strategin här på webbplatsen eller ladda ner strategin som PDF.

November 2015: Minikampanj tredubblade besöken till ”Jag vill veta”​

Minikampanjen ”Jag vill veta” som Operation kvinnofrid genomförde 2015 syftade till att sprida kännedom om Brottsoffermyndighetens webbplats jagvillveta.se, med information som riktar sig till brottsutsatta barn och unga. Resultatet blev en tredubbling av antalet besök till webbplatsen och många av länets kommuner har idag permanenta länkar dit.

Mer om kampanjen ”Jag vill veta”

Oktober 2013: Nya strategiska mål tas fram​

I oktober 2013 genomförs två viktiga workshops med ett 50- tal medarbetare från länets kommuner, Stockholms läns landsting, Polisen, Kriminalvården och frivilliga organisationer. Syftet var att få en bred återkoppling på Operation Kvinnofrids arbetsgrupps förslag till regional strategi för arbetet mot våld i nära relationer.

Juli 2013: Invigning av Origo

Den 22 februari invigs Origo – ett helt nytt resurscenter mot våld och förtryck i hederns namn i Stockholm län som ett resultat av Operation Kvinnofrids samverkan.

Mer om Origo på Stockholms stads webbplats

Mars 2011: En ny aktionsplan tas fram mot hedersvåld

I mars 2011 antar Operation Kvinnofrid en ny aktionsplan med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

November 2007: Kampanjen Okejsex.nu

Hösten 2007 genomförde Operation Kvinnofrid en kampanj med namnet Okejsex.nu, som handlade om okej sex och om var gränsen går när det inte är okej.

Mer om kampanjen ”Okejsex.nu”

November 2003: Affischkampanjen ”Ta ställning för kvinnofrid!”

I november 2003 genomförde Operation Kvinnofrid sin fjärde affischkampanj med budskapet ”Ta ställning för kvinnofrid!” Den sammanfattade budskapen från tidigare arbete och kampanjer.

Mer om kampanjen ”Ta ställning för kvinnofrid!”

November 2000: Kampanjen ”Mäns våld mot kvinnor drabbar även barn”

Budskapet för kampanjen som lanserades år 2000 var att mäns våld mot kvinnor även drabbar barn. Även detta var en affischkampanj som kombinerades med öppna möten.

Mer om kampanjen ”Mäns våld mot kvinnor drabbar även barn”

Maj 1999: Kampanjen ”Våld mot kvinnor är ett brott”

Affischkampanjen i maj 1999 hade, liksom den första kampanjen, rubriken att våld mot kvinnor är ett brott. Men medan den första kampanjen ville synliggöra våldet, ville denna kampanj gå vidare och uppmana män i samhället att aktivt ta ställning mot mäns våld mot kvinnor. Manliga förebilder, i form av landshövding Ulf Adelsohn och polismästare Gunno Gunnmo var frontfigurer i kampanjen.

Mer om kampanjen ”Våld mot kvinnor är ett brott”

Oktober 1997: Operation Kvinnofrids första utåtriktade kampanj

Hösten 1997 genomfördes Operation Kvinnofrids första utåtriktade kampanj. Temat var att våld mot kvinnor är ett brott som måste synliggöras. Kampanjens budskap fördes fram i affischer på tunnelbana, pendeltåg och bussar i Stockholms län. Samtidigt publicerades annonser i lokalpressen.

Mer om 1997 års kampanj

Januari 1996: Operation Kvinnofrid grundas

1996 grundas Operation Kvinnofrid. Initiativet till Operation Kvinnofrid togs av Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län samt Stockholms stad. Sedan dess har ett tiotal myndigheter samverkat och arbetat tillsammans för ett långsiktigt opinionsbildande arbete och med utbildningsverksamhet på olika nivåer.

Operation kvinnofrid är en samverkan mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn samt personer som utövare våld i nära relation i Stockholms län.