Ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län

Operation Kvinnofrid är en unik samverkan av myndigheter i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Tillsammans arbetar vi för att förebygga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.

Stöd för yrkesverksamma

En vägledning för samverkan för dig som möter personer utsatta för olika former av våld i Stockholms län.

Här hittar du information om alla 8 regionala mål. Klicka på ett mål för att läsa mer om målsättningen, hur utvecklingen går och vad ni kan göra för att arbeta med målsättningen.

Strategiska mål i Stockholms län

Mål 1: Förebygga våld
Mål 1
Förebygga våld
Mål 2: Förebygga återfall
Mål 2
Förbygga återfall
Mål 3: Upptäcka tidigt
Mål 3
Upptäcka tidigt
Mål 4: Skydda och stödja
Mål 4
Skydda och stödja
Mål 5: Effektiv brottsbekämpning
Mål 5
Effektiv brottsbekämpning
Mål 6: Trygg rättsprocess
Mål 6
Trygg rättsprocess
Mål 7: Systematisk kunskapsutveckling
Mål 7
Systematisk kunskapsutveckling
Mål 8: Kunskap och forskning​
Mål 8
Kunskap och forskning