Redogörelse för tillgänglighet​

Länsstyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur Operationkvinnofrid.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen operationkvinnofrid.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Operationkvinnofrid.se i något annat format, med exempelvis stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Vi arbetar ständigt med webbplatsen. I dagsläget är de pdf:er som finns publicerade på webbplatsen inte tillgänglighetsanpassade ej heller är våra egna videofilmer eller de videor som vi länkar till via webbplatsen syntolkade och några av det länkade materialet saknar textning.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen operationkvinnofrid.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Filmen som visas på vår webbplats ligger på youtube.com. Denna film är inte textad eller syntolkad.
  • Alla pdf-filer är inte tillgängliga.
  • Webben erbjuder inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll.
  • Navigationsmenyn går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.
  • Alla rubriker är inte korrekt uppmärkta, mellannivåer kan saknas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av operationkvinnofrid.se.
Senaste bedömningen gjordes 29 oktober 2021.
Webbplatsen publicerades den 1 november 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 december 2021.