Tema: Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.

Välkommen till årets konferens den 25 november på Clarion Hotel Stockholm. Tema i år är att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.
Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkansplattformen.

Årets Kvinnofridspris delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.

Målgrupp är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.