Årets tema är våld mot barn och våld i ungas relationer. Välkomna att nominera den organisation, myndighet eller kommunal verksamhet som du tycker ska vinna Kvinnofridspriset 2020. 

Kvinnofridspriset instiftades 2016 av Operation Kvinnofrid för att belöna verksamheter i Stockholms län som utför ett gott arbete inom våldsområdet. I år söker vi organisationer, myndigheter eller kommunala verksamheter som aktivt arbetar med ett kvalitativt våldsförebyggande arbete eller kan erbjuda insatser av god kvalitet. Arbetet ska vara fokuserat på att förebygga och/eller bekämpa våld mot barn och/eller våld i ungas relationer. Vem tycker du ska vinna?

Kvinnofridspriset