Fredagen den 22 november arrangerade Operation Kvinnofrid sin fjärde årliga konferens. Temat för i år var sexuellt våld. Konferensen blev för en dag en mötesplats för 300 yrkesverksamma i Stockholms län där en kunde utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder. Föreläsningar och seminarier varvades med pauser där ett femtontal myndigheter och organisationer hade utställning och visade upp sitt arbete.

– Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem som skapar stort lidande för dem som utsätts. Vi måste fortsätta bekämpa det sexuella våldet och sexuella trakasserier, sa jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i sitt inledningstal under konferensen. Hon tackade även alla i rummet för det fantastiska och outtröttliga arbete som utförs på olika sätt mot våldet.

Under dagen lanserades Stockholms läns nya strategi för att förebygga och bekämpa våld 2020–2026. Operation Kvinnofrids styrgrupp tog plats på scen för att beskriva det arbete som görs inom de deltagande organisationerna. På plats på konferensen fanns också bland andra Olivia Wells från organisationen Nadia’s Initiative som beskrev det sexuella våldet mot kvinnor som ett vapen i krig genom historien. Folkhälsomyndigheten presenterade resultat från sin nya befolkningsundersökning SRHR 2017.

Eftermiddagen delades in i åtta valbara seminarier där deltagarna bland annat kunde lyssna till det arbete som genomförs mot prostitution och människohandel, kvinnlig könsstympning, pornografi, sex som självskada, behandling efter sexuella övergrepp, våldtäkt samt förebyggande arbete mot sexualbrott och killars våld mot tjejer i unga relationer.

Det årliga Kvinnofridspriset delades ut av landshövding Sven-Erik Österberg till Föreningen Storasyster för dess viktiga och betydelsefulla arbete för att stödja personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

– Vi är otroligt stolta över att Föreningen Storasyster har tilldelats årets Kvinnofridspris, och det känns angeläget att fokus i år har riktats mot sexuellt våld. Men, så länge en av tre unga kvinnor utsätts för sexuella övergrepp står vi långt ifrån vår vision om nolltolerans. Vi är inte nöjda förrän vi har ett samhälle fritt från sexuellt våld, sa Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef, när hon tog emot priset.

Operation Kvinnofrids konferens arrangerades i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm och Stockholms stad, inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

Medlemmar ur Operation Kvinnofrids styrgrupp presenterat Stockholms läns nya strategiska inriktning 2020-2026