Var kan ett barn som utsätts för misshandel, sexuella övergrepp eller något annat brott vända sig för att få stöd? Skolelever i Stockholms län har medverkat i en informationskampanj för att barn ska veta sina rättigheter i samband med brott. Nu prisas eleverna av landshövdingen och bidragen visas på bussar i länet. Media är välkommen att delta vid prisceremonin den 30 maj.

Många barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld vågar inte berätta om det och få känner till sina rättigheter om de drabbas. För att ändra på det har Länsstyrelsen Stockholm och Operation Kvinnofrid anordnat en kommunikationstävling där länets åttondeklassare bjudits in att delta. Eleverna har fått utforma ett reklambudskap som ska hjälpa unga att hitta till webbplatsen jagvillveta.se – en sajt som ger målgruppsanpassad information om brott till barn och ungdomar.

Cirka 250 elever i årskurs 8 från sex skolor har deltagit i tävlingen och över 70 bidrag har kommit in. En jury har utsett 13 vinnande bidrag, som veckorna 21–22 sprids i sociala medier och visas på reklamplats på bussar i länets kollektivtrafik. Eleverna med de vinnande bidragen kommer att prisas vid en ceremoni där landshövding Chris Heister kommer att dela ut diplom. Media är välkommen att delta vid prisutdelningen.

– Jag är mycket imponerad av barnens kreativa och starka bidrag. Idén med informationstävlingen, att unga människor är bra på att informera andra barn och ungdomar om svåra saker, har varit lyckad. Att dela ut pris till eleverna ska bli väldigt roligt, säger Chris Heister.

Tid: Tisdag 30 maj, klockan 13–15.
Plats: Tessinska palatset, Slottsbacken 4 i Stockholm.
Information: Elever med de vinnande bidragen, landshövdingen, Brottsoffermyndighetens generaldirektör och utvecklingsledare från Länsstyrelsen finns på plats för intervju. En SL-buss, där de vinnande bidragen visas, kommer att stå parkerad utanför Tessinska palatset.
Anmälan: Meddela er närvaro till ulrika.sandberg@lansstyrelsen.se

Om jagvillveta.se: Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Barnombudsmannen tagit fram sajten på uppdrag av regeringen. Den är anpassad till åldersgrupperna barn under 8 år, 8–13 år och 14–17 år.

Om kampanjen: Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Operation Kvinnofrid, en samverkan mellan myndigheter i länet, för att verka för ett samhälle fritt från våld. Kampanjen om barns rättigheter vid brott pågår veckorna 21–22. Länsstyrelsen och Operation Kvinnofrids samverkansparter sprider information om jagvillveta.se. Reklamkampanjen visas på bussar och i sociala medier.