Idag har styrgruppen för Operation Kvinnofrid antagit målgrupper för länets nya långsiktiga strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förutom att inbegripa våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, ingår nu även sexuellt våld, köp av sexuella tjänster/handlingar samt människohandel för sexuella ändamål.

Till hösten ska även en handlingsplan fastställas där alla medverkande myndigheter gör konkreta åtaganden för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.  Vid dagens lägesdragning fick vi bland annat veta att Polisen är i full gång med planering av ett riktat initiativ ”Initiativ Gryning”  som syftet till att förhindra våld i nära relationer och sexuellt våld mot barn och kvinnor. Initiativet innebär bland annat en förstärkt samverkan, en satsning på användning av forskning och beprövade metoder för stöd och en tydligare koordinering av polisens arbete genom ett operationscenter. 

Styrgruppen består av: 

Mirjam Jorulf, ersättare Susanne Wedin, Regionchef Kriminalvården, Sven – Erik Österberg, landshövding vid länsstyrelsen i Stockholms län, Jan Jönsson, Socialborgarråd, Stockholms stad; Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef, ersättare Ulf Johansson, Regionpolischef och Alexandra Anstrell, representant StorSTHLM.