Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Årets kvinnofridspris tilldelas Föreningen Storasyster för dess viktiga och betydelsefulla arbete för att stödja personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Föreningen Storasyster är en ideell förening som erbjuder stödinsatser som till exempel chattjour, samtalsmottagning och juridisk rådgivning till personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

– Att det finns den här typen av ideella organisationer är jätteviktigt då de har en stor förmåga att fånga upp behov och ge stöd som nödvändigtvis inte finns någon annanstans. Föreningen Storasyster fyller ett sådant behov och tilldelas Kvinnofridspriset 2019 för att med engagemang och professionalism tar emot personer som behöver en plats att vända sig till för att bearbeta svåra upplevelser och övergrepp, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

Förutom att stödja enskilda individer arbetar Föreningen Storasyster för att öka medvetenheten och minska tabun kring sexuellt våld i samhället. ”Därmed har föreningen bidragit till att skapa bättre förutsättningar för allas rätt att växa upp i ett samhälle fritt från sexuellt våld”, fortsätter motiveringen till priset.

Cecilia Bödker Pedersen är socionom och arbetar sedan fem år tillbaka som verksamhetschef på Föreningen Storasyster. På fredagen tog hon emot Kvinnofridspriset när det delades ut på Operation Kvinnofrids årliga konferens.

– Vi är otroligt stolta över att Föreningen Storasyster har tilldelats årets Kvinnofridspris, och det känns angeläget att fokus i år har riktats mot sexuellt våld. Men, så länge en av tre unga kvinnor utsätts för sexuella övergrepp står vi långt ifrån vår vision om nolltolerans. Vi är inte nöjda förrän vi har ett samhälle fritt från sexuellt våld, säger hon.

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk ideell organisation som arbetar för nolltolerans mot sexuellt våld och som vill ändra normer och strukturer genom att informera, föreläsa och driva opinion. Med 140 utbildade volontärer är föreningen Sveriges största stödorganisation för personer som utsatts för sexuellt våld. Varje år har Föreningen Storasyster över 5 000 stödsamtal med personer som utsatts för sexuellt våld, av dem har drygt 50 procent aldrig berättat om övergreppen tidigare.

Föreningen Storasysters webbplats