I samband med Nordiskt forum i Malmö, 12-15 juni, presenterades Operation kvinnofrids första genomförandeplan som gäller för åren 2014-2015.

Styrgruppen antog den 2:a juni förslaget för genomförandeplan som gäller för de två första åren av strategins genomförande. Fokus under de två kommande åren ligger på på barn och våldsutövare.