Kvinnofridspriset

Kvinnofridspriset delas ut för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Nu kan du nominera en verksamhet eller ett initiativ till årets pris.

I år är det verksamheter och initiativ som arbetar aktivt med att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare som kan nomineras till priset. Det kan exempelvis vara verksamheter som inom sin verksamhet jobbar aktivt med att ställa rutinfrågor om våld, säkerställt att det finns lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser eller arbetat uppsökande för att upptäcka barn och unga som har sex mot ersättning.

– I vårt samhälle finns det både vuxna och barn som utsätts för våld, ibland med dödlig utgång. Det kan under inga omständigheter accepteras. Alla vi som är en del av samhället måste arbeta för att sätta stopp för det. I skuggan av pandemin har riskfaktorerna för att utsättas för våld dessutom ökat, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

– Detta ställer högre krav på oss samhällsaktörer när det gäller att upptäcka våldsutsatta barn och vuxna. Att öka förmågan att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövare är avgörande för att barn och vuxna ska få tillgång till stöd och skydd. Men också för att säkerställa att våldsutövare får tillgång till de stödinsatser som länets myndigheter och aktörer erbjuder. Detta är ett långsiktigt arbete som vi måste driva på tillsammans, fortsätter han.

Kvinnofridspriset utgår från tre bedömningskriterier:

Du nominerar genom att beskriva hur en verksamhet eller ett initiativ möter årets tema och en eller flera av bedömningskriterierna i sitt arbete.

Kvinnofridspriset 2021 delas ut i samband med Operation Kvinnofrids konferens den 26 november.

Nominera till Kvinnofridspriset 

Om Kvinnofridspriset