Den som utsatts brott har rätt till information om vilken hjälp som finns – och var det går att få den. 

Men barn som upplever brott nås alldeles för sällan av den informationen. 

Under veckan genomför därför Operation Kvinnofrid och länets kommuner minikampanjen www.jagvillveta.se.

– Jagvillveta.se är en jättebra webbplats som Brottsoffermyndigheten har tagit fram om var barn och unga kan vända sig och om vilket stöd de kan få ifall de är upplever våld och brott, säger Ulrika Sandberg som är samordnare för Operation Kvinnofrid vid Länsstyrelsen.  

Webbplatsen har gjorts på uppdrag av regeringen eftersom det förut har saknats bra och lättbegriplig information som riktar sig till direkt till barn och unga.  

Minikampanjen genomförs av samtliga aktörer inom Operation Kvinnofrid tillsammans med majoriteten av länets kommuner. Syftet är att sprida kunskap bland barn och unga, och alla som jobbar med barn- och ungdomsfrågor, om det material som finns på jagvillveta.se – och vad det kan användas till.  

– På webbplatsen jagvillveta.se kan du som är barn eller ung hitta information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om var du kan få hjälp. Här får du också veta vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång, säger Ulrika Sandberg.  

På jagvillveta.se finns information som vänder sig till dig som är 4–17 år.

Läs mer
www.jagvillveta.se