Minikampanjen ”Jag vill veta” som Operation kvinnofrid genomförde i april i år har nu utvärderats. Syftet var att under en vecka hjälpas åt i länet att sprida kännedom om Brottsoffermyndighetens webbplats jagvillveta.se, med information som riktar sig till brottsutsatta barn och unga.

Illustration av Stina Wirsén för kampanjen ”Jag vill veta” föreställande nio små, brokiga figurer under texten ”Jag vill veta”