Nomineringen för 2020 års Kvinnofridspris är nu stängd. Vi tackar för alla de nomineringar som har kommit in. Nu påbörjas processen för att kora vinnaren till 2020 års pris.

Kvinnofridspriset kommer delas ut i samband med vår årliga konferens, den 20 november. Årets tema på pris och konferens är; våld mot barn och våld i ungas relationer.

Läs mer om processen och priset här

Kvinnofridspriset