I dag uppmärksammar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor genom konferensen, Operation Kvinnofrid 20 år – Ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation. I samband med konferensen lanseras även informationsinsatsen ”Välj att sluta”.

Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid fyller 20 år och firar detta genom en stor konferens där den nya regionala strategin mot våld i nära relationer presenteras. För första gången delas Kvinnofridspriset ut för särskilt goda insatser mot våld i nära relationer. Under dagen lyfts goda exempel från länen om hur vi jobbar med barns våldsutsatthet och våldsutövare.
 

– För att få slut på våld i nära relationer måste samhället rikta sig både till brottsoffret och till den som slår. Syftet med ”Välja att sluta” är att få fler att söka hjälp för sitt våldsamma beteende, säger Chris Heister som är landshövding i Stockholms län.

Välj att sluta

Insatsen ”Välj att sluta” syftar till att fler personer som utövar våld mot en närstående ska söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Insatsen riktar sig i första hand till personer som lever i en relation där de utövar våld eller riskerar att använda våld.

Bakom insatsen står Operation Kvinnofrid och den sker i samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Polisen region Stockholm, Kriminalvården region Stockholm och länets samtliga 26 kommuner.

Läs mer om insatsen på www.valjattsluta.se