Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets kvinnofridspris tilldelas barnhälsovårdsenheten vid Region Stockholm, som genom sitt utvecklingsarbete bidrar till att fler våldsutsatta kan uppmärksammas och få stöd och hjälp.

Kvinnofridsprisets logotyp

Barnhälsovårdsenheten representerar barnhälsovården och ansvarar för att ta fram och implementera arbetssätt på barnavårdscentraler (BVC) över hela länet. Verksamheten tilldelas Kvinnofridspriset för att ha utvecklat ett betydelsefullt och löpande arbete med att systematiskt uppmärksamma våldsutsatthet hos både barn och föräldrar.

– Vi har ett regionalt mål om att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län. Den här typen av arbete är oerhört viktigt då det uppmärksammar våld tidigt i barns liv. Ju tidigare vi kan ingripa desto bättre förutsättningar ger vi barn att växa upp till trygga och välmående individer. Att arbetet dessutom är en del av BVC:s löpande arbete ger goda förutsättningar att det ska kunna ge goda långsiktiga effekter, säger Sven-Erik Österberg, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

Medarbetare från Region Stockholms barnhälsovårdsenhet tog under fredagen emot Kvinnofridspriset när det delades ut på Operation Kvinnofrids årliga konferens.

– Vi inom barnhälsovården har ett folkhälsouppdrag och vi träffar nästan alla småbarnsfamiljer. Genom att ställa frågor om våld både på rutin och på indikation visar vi att vi har tid, mod och kompetens att prata om de här svåra frågorna, säger Anna Fröjlinger, vårdutvecklare på barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

Forskning, som Region Stockholms Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har gjort om att ställa frågor om våld på BVC, visar att rutinfrågor om våld fångar upp tidigare erfarenhet av våldsutsatthet som kan påverka föräldraskapet i dag medan frågor på indikation fångar upp pågående våld. Det är detta som arbetsmetoden man nu använder på länets BVC utgår från. Redan vid BVC:s första hembesök efter att ett barn har fötts ger personal information om våld. Och vid familjens kommande kontakt med BVC fortsätter personalen ställa rutinfrågor om våldsutsatthet till föräldrarna och är uppmärksamma på eventuella tecken på våld.

För att stärka implementeringen av arbetssättet ska alla sjuksköterskor som arbetar på BVC i Stockholms län få utbildning i arbetsmetoden samt handledning. Hittills har 350 av 500 sjuksköterskor utbildats.

Representanter från barnhälsovårdsenheten som tog emot priset den 26 november.
Foto: Désirée Backman