Den årliga regionala lägesrapporten för länets arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation för 2022 är nu publicerad.

Samtliga målsättningar i strategin har kunnat följas upp samt de 41 åtagandena i handlingsplanen för 2022 års arbete. Strategin är omfattande och rapporten innefattar bland annat det universellt våldsförebyggande arbetet, insatser riktade till våldsutövare och insatser riktade till att skydda och stödja våldsutsatta.

Lägesrapporten syftar till att följa utvecklingen i länet och säkerställa uppföljningen på området. Genom att systematiskt följa vårt gemensamma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet. När vi går samman för att förebygga och bekämpa våld som är en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring.

Se hur det går för varje målsättning under Strategiska mål.

Ta del av uppföljningen och förslag på utvecklingsområden för samtliga målsättningar i årets rapport (pdf).