I år efterlyses nomineringar av verksamheter eller organisationer som har utmärkt sig inom kategorin Samverkan i Stockholms län. Vem tycker du ska vinna årets kvinnofridspris?

Vi vill ha din nominering senast 3 oktober.

Nominera här!

Vad menas med kategorin Samverkan?

Samverkan – I många fall kan enskilda våldsutsatta och våldsutövare ha många olika myndighetskontakter pågående samtidigt och/eller över tid. Det är därför viktigt att arbetet kring den enskilda individen är samordnat så att insatserna inte motverkar varandra. Verksamheter som arbetar med att utveckla både den interna och externa samverkan med målgruppens behov i fokus ingår i denna kategori.