Vi gratulerar Skärholmens relationsvåldsteam som tilldelades 2016 års Kvinnofridspris! Priset delades ut i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens den 25 november. Prisutdelare var Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholms Stad och styrgruppsmedlem i Operation Kvinnofrid.

Vinnarna från Skärholmens relationsvårdsteam vid utdelningen av Kvinnofridspriset 2016

Prisutdelning av Kvinnofridspriset, 25 november 2016

Motiveringen löd; I den här verksamheten har man på ett systematiskt sätt arbetat med kvalitativ verksamhetsutveckling. Verksamheten har tagit fram tydliga arbetsrutiner och en utrednings- och samtalsmodell med starkt koppling till forskning och beprövade metoder. Man använder sig av standardiserade bedömningsinstrument och kan även erbjuda manualbaserad behandling. Arbetssättet utgår från klientens behov och barnperspektivet finns hela tiden närvarande. Det finns en tydlig dokumentation, vilket gör det lätt för andra att ta del av arbetsmetoderna.

I början av 2017 kommer ett särskilt seminarium hållas då Skärholmens relationsvåldsteam kommer att bjudas in för att berätta mer om sitt arbete.

Kvinnofridspriset är Operation Kvinnofrids årliga pris för att belöna särskilt goda insatser mot våld i nära relationer. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset. Prisutdelning, sker varje år i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens i november. Jury är Operation Kvinnofrids styrgrupp. Från och med 2017 går det att nominera kandidater.

Läs mer om Kvinnofridspriset