Välkommen till ett seminarium om Skärholmens relationsvåldsteam, vinnare av 2016 års Kvinnofridspris.  Kvinnofridspriset delas årligen ut av Operation Kvinnofrids i syfte att belöna särskilt goda insatser mot våld i nära relationer i Stockholms län. Inbjudan vänder sig till chefer, politiker och förtroendevalda samt personal inom framförallt kommunal verksamhet.

Fokus under seminariet är att personalen från Skärholmens relationsvåldsteam ska få berätta om sin verksamhet mer i detalj och att deltagarna ska få möjlighet att ställa frågor.

Tid: 20 februari kl. 13:30–15:30.

Plats: Länsstyrelsen. Regeringsgatan 66, lokal Grand.

Anmälningsperioden för detta seminarium har passerat.