När barnkonventionen har blivit lag måste barnrättsperspektivet stärkas ytterligare för att säkerställa barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld. Tema för årets spridningskonferens blir därför, våld mot barn och våld i ungas nära relationer. 

Den 20 november välkomnar vi er till årets konferens där vi sätter barnrättsperspektivets främst och ger verktyg och inspiration till hur vi kan anta oss utmaningen tillsammans.

En detaljerad inbjudan och möjlighet till anmälan kommer i augusti.