Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med BRIS söker nu två kommuner som vill delta i en pilotutbildning om barns signaler för skolpersonal. 

– Professionella behöver ha god kunskap om barns signaler vid våld om samhället ska kunna erbjuda barn och unga skydd och stöd, säger Länsstyrelsens Ulrika Sandberg.

Utbildningen anordnas inom ramen för myndigheternas samverkan ”Operation Kvinnofrid”.

Utbildningen omfattar: 

Utbildningen för skolpersonal är processinriktad och varvar teori med praktik. Informationsträffarna som riktar sig till föräldrar och elever tar upp barns rättigheter, behov och upplevelser.

Pilotprojektet kommer sedan att prövas och utvärderas. Om utfallet är positivt kommer utbildningen sedan att spridas vidare till ytterligare kommuner under 2016.

Anmäl din kommuns intresse att delta i pilotutbildningarna! Sista dag för intresseanmälan är 10 juni.

Anmälningsperioden för denna utbildning har passerat.