Behöver du hjälp?

Den här webbplatsen är till för dem som arbetar med personer som är utsatta för våld eller som utövar våld. Om du själv är utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende, vill vi slussa vidare dig dit det finns möjlighet att få hjälp.
Hjälpen är till för alla: barn och vuxna, oavsett könstillhörighet. Tveka inte att söka stöd om du känner att du behöver det.

Stödlinjer och webbplatser där du kan få hjälp

  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 – ger stöd till dig som utsatts för våld och hot, oavsett kön eller könsidentitet.
  • Origo 020-25 30 00 – för dig som känner dig kontrollerad av din familj och släkt.
  • Amelmottagningen – tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning.
  • Akutmottagningen för våldtagna – välkomnar alla våldtagna män, kvinnor och transpersoner över 13 år, som tillhör Stockholms län, eller som befunnit sig i Stockholms län i samband med övergreppet.
  • Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel – hjälper dig att hitta rätt verksamhet för att du ska få det stöd du har rätt till.
  • Jagvillveta.se – allt om dina rättigheter vid brott (för barn och ungdomar).
  • Ungarelationer.se – ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.
  • BRIS 116 111 – är du under 18 år kan du kontakta Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.
  • Valjattsluta.se 020-555 666 – för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.
  • Preventell 020-66 77 88 – för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet.
Ett samtal till en stödlinje syns inte på telefonräkningen, och du kan alltid vara anonym. Oavsett vilken situation du är i och vad du behöver hjälp med kan du alltid vända dig till socialtjänsten i kommunen där du bor.