Kvinnofridspriset instiftades 2016 för att belöna verksamheter i Stockholms län som utför ett gott arbete inom området våld i nära relationer. De som aktivt arbetar med ett kvalitativt våldsförebyggande arbete eller kan erbjuda insatser av god kvalitet har chansen att vinna Kvinnofridspriset. I år har vi ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Välkommen att tipsa om vilken organisation, myndigheter eller kommunala verksamheter som du tycker ska vinna Kvinnofridspriset 2017. Senast 1 september 2017 vill vi ha ditt tips.

Nominera till Kvinnofridspriset