Nominering till Kvinnofridspriset 2023

Årets tema är: Rättsvårdande myndigheter utvecklar god kvalitet i utredningar och rättsprocesser och våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.

Möjligheten att nominera till 2023 års kvinnofridspris är nu stängd.