Kvinnofridspriset

Nomineringsprocessen för Kvinnofridspriset 2021 är nu avslutad. 22 verksamheter eller initiativ har nominerats. Samtliga nomineringar kommer beaktas utifrån bedömningskriterierna och årets tema: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare. Mål 3 från den regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026.

Nominerade verksamheter/initiativ

Läs mer om Kvinnofridspriset här >>