Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 3: Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

Mål 3: Upptäcka tidigt

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn.
 • Myndigheter har rutiner och kompetens för att upptäcka våldsutövare.

Uppföljning av målet

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

 • Andel kvinnor som i samband med besök hos mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.
 • Andel kommuner/stadsdelar med en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående.
 • Antal dömda för annan brottslighet som får frågan om våldsutövning (inom Kriminalvården).

Stöd för att upptäcka tidigt​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att upptäcka tidigt uppnås.

 • Lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser.
 • Tidig upptäckt av vuxna och barn som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld genom bland annat rutinfrågor om våld och beskriva våldsutsatthet enligt standardiserade metoder.
 • Tidig upptäckt av barn och unga som säljer sexuella tjänster, genom bland annat uppsökande verksamhet.

Åtagande i handlingsplanen för att upptäcka tidigt i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Upptäcka våldsutövare bland de som är dömda för annan brottslighet inom Kriminalvården.
 • Fortsätta sprida och implementera handledningen ”Liten och trygg” till förskolans personal i länet, i syfte att öka personalens kunskap om våld och uppmärksamma utsatta barn.
 • Verka för att utveckla och etablera en regional struktur för att samordna kompetenshöjande insatser för länets kommuner.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.