Barnhus – myndighetssamverkan för barnets bästa​

Medverkande: Maria Gorosch, Frida Malm och Carl Brunell från Barnahus Stockholm

Moderator: Anija Johansson, Länsstyrelsen Stockholm

Seminariet handlar om Barnhus Stockholm där olika yrkeskategorier presenterar sitt gemensamma arbetssätt med barnen i fokus. De medverkande presenterar ett ärendes gång och hur ett barnförhör går till. De berättar även om olika möten under utredningsprocessen samt betydelsen av att samverka för barnens skull. Ett ärende presenteras som syftar till att inge hopp om att yrkesverksamma kan bidra med stöd och hjälp för att förbättra barns livssituation.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Hur samverkar er verksamhet med andra aktörer kring ärenden som rör våldsutsatta barn och våld i ungas nära relationer?
  • På vilket sätt säkerställer ni i er verksamhet att barn får det stöd och det skydd de är i behov av?
  • Diskutera barns delaktighet: hur gör ni i er verksamhet? Behöver något utvecklas?
  • Ser ni några utvecklingsbehov utifrån detta, i så fall vad och hur kan ni gå vidare?