2020 års konferens

Tema: Våld mot barn och våld i ungas nära relationer

Det var närmare 500 yrkesverksamma som deltog under Operation kvinnofrids webbsända konferens 2020.

Konferensprogram (PDF)

Presentationer (PDF)

Inspelade seminarier

I samband med konferensen producerades ett flertal seminarier. Vår ambition är att barns röst, barns delaktighet och barns rättigheter ska genomsyra de inspelade seminarierna.

Vår förhoppning är att de inspelade seminarierna ska användas i grupp, att ni tittar på dem tillsammans för att sedan diskutera och reflektera kring de olika frågeställningar som finns publicerade vid seminarierna. Detta kan vara ett stöd för att identifiera olika utvecklingsbehov inom arbetet med våld mot barn och våld i ungas nära relationer.

Seminarierna är indelade i två teman:  att uppmärksamma, bedöma och stödja samt fördjupning målgrupper.

Tema: Att uppmärksamma, bedöma och stödja

Klicka på rubrikerna för respektive seminarie för att läsa mer och för att ta del av dem.

Tema: Fördjupning målgrupper

Klicka på rubrikerna för respektive seminarie för att läsa mer och för att ta del av dem.

Övrigt