Den långa resan – barn och våld i migration​

Medverkande: Erica Mattelin från Barnafrid vid Linköpings universitet

Seminariet belyser aktuell kunskap om barn på flykt, framförallt med fokus på det våld som barn på flykt från sina hemländer upplever. Vidare kommer Erica att beröra effekter av våldet samt ge inblick i vad vi vet är stödjande för barn på flykt och vilka insatser som har effekt. ”Den långa resan” är ett projekt om barn i migration som pågår vid Barnafrid, Linköpings Universitet. Erica Mattelin är doktorand i projektet.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Vilka former av våld frågar ni om i era verksamheter idag? Finns det risk att ni missar erfarenheter som barn på flykt kan ha haft?
  • Vilka anpassningar gör ni/skulle ni kunna göra för att kunna skapa ett gott mottagande av barn på flykt i er verksamhet?
  • Utifrån det seminarium ni lyssnat på – vad tar ni med er in i er verksamhet?