”Det är som att dejta typ” – om fenomenet sugardating utifrån erfarenheter av ett dagligt socialt arbete​

Medverkande: Malin Andersson från Stockholms stad

Seminariet belyser de bakomliggande orsakerna och drivkrafterna till att söka sig till sugardating. Du får ta del av Malin Anderssons erfarenheter av att möta unga personer som befinner sig i prostitution/sugardating. Utifrån sina möten med målgruppen förmedlar hon vad som är viktigt att tänka på i bemötande och vid stödinsatser. Ni får även ta del av ett brev från en ung kvinna med egna erfarenheter av sugardating.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Diskutera de olika begreppen sugardating – prostitution – eskort.
  • Hur tänker ni att sugardating-problematiken kan komma in i ert arbete?
  • Vilka metoder använder ni er av/kan ni använda er av för att identifiera barn och unga i prostitutionsmiljö?