Jag tyckte jag bodde i helvetet​

Seminariet är publicerat till och med den 20 januari 2021.

Medverkande: Lisa Dahlgren från barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Maskrosbarns seminarium bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast – ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella?

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Reflektera kring seminariet och det ni fått höra. Tankar? Känslor?
  • Varför behövs/behövs inte Barnkonventionen som lag i Sverige, enligt er?
  • Har ni upplevt någon stor förändring i jobbet i och med att Barnkonventionen blivit lag? Något som är på gång?
  • Upplever ni att ni saknar någon kunskap/förutsättningar för att jobba enligt Barnkonventionen?
  • Hur kan vi hjälpas åt att arbeta med Barnkonventionen? T.ex. rutiner, forum för diskussion, handledning?
  • Lyft något konkret relaterat till barns rättigheter som ni kommer att arbeta vidare med. Kan vara litet eller stort – till exempel ta upp en sak på APT, jobba med rutiner för barns delaktighet, använda ett material för ökad delaktighet i ett pågående ärende. Fundera en och en och dela sedan med resten av gruppen.