Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer?​

Medverkande: Carolina Överlien från Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress och Stockholms universitet

Våld i ungas nära relationer är ett allvarligt socialt problem som fått ökad uppmärksamhet i Sverige under de senaste åren. I detta seminarium beskrivs problemets omfattning, och hur våldet utspelar sig i de ungas liv. Fokus är könade aspekter av våldet, kontrollen som går som en röd tråd genom ungdomarnas berättelser, och varför det så ofta hålls hemligt för vuxenvärlden.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Vilka speciella utmaningar finns det kring att upptäcka och förebygga ungas våld, jämfört med vuxnas?
  • Hur kan vuxna på ett bra sätt prata med unga om kärleksrelationer? Vad behöver man tänka på?