Vägen till en säkerhetsplan enligt Signs of Safety​

Medverkande: Diana Nikosjkova från Solna stad

Under detta seminarium får ni ta del av information om vad Signs of Safety är och hur en säkerhetsplanering kan gå till. Vi får följa socialtjänsten i Solnas arbete med att skapa en säkerhetsplan i ett ärende med två flickor som berättat för skolsköterska och polis att de blivit utsatta för våld av sina föräldrar. En socialsekreterare berättar om vilken skillnad hon tror att säkerhetsplaneringsarbetet gjorde för barnen och deras föräldrar.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Vad tilltalade er mest med arbetssättet säkerhetsplanering från presentationen?
  • Vad tycker ni är svårast med att jobba i ärenden där det finns oro för att barn kan ha utsatts för våld?
  • Om ni tänker tillbaka på något ärende som ni har haft där det finns oro för att ett barn har utsatts för våld, och där ni tycker att ni gjorde ett bra jobb, vad var det ni gjorde och hur blev det bra för barnet?
  • Vad tänker ni att det finns för fördelar med att involvera familjens nätverk i att skapa framtida säkerhet för ett barn som kan ha blivit utsatt för våld?