Vikten av samverkan för att förebygga våld

Medverkande: Lina Jallow, Satu Vanhanen, Rafelle Azzawi och Sayruz Rodriguez från Våldspreventivt center i Botkyrka kommun

Under seminariet får ni ta del av hur Botkyrka kommun arbetar med ett sammanhållet våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser i samverkan mellan olika myndigheter, förvaltningar och aktörer. Andra delar som lyfts är samarbetet mellan olika aktörer för att till exempel skapa gemensamma lägesbilder som ger en bättre överblick och bidrar till att kunna agera snabbare.

Förslag på frågor att diskutera och reflektera kring:

  • Vilka hinder ser ni för att börja driva ett våldsförebyggande arbete i samverkan inom er verksamhet/kommun och vilka förutsättningar skulle ni behöva för att lyckas?
  • På vilka olika sätt kan man vara en aktiv åskådare – före, under och efter en oroande situation?
  • Vilka situationer kan ni bli åskådare till i ert arbete? I vardagen? Vad kan utgöra ett hinder för att vara en aktiv åskådare och vilka förutsättningar behövs för att vara det i dessa situationer?