Den 27 januari 2017 fattade styrgruppen för Operation Kvinnofrid beslut om inriktning för 2017. Här är några av det regionala åtgärderna:

Genomförande och uppföljning av den regionala strategin för att motverka våld i nära relationer

Årlig spridningskonferens 

Välj att sluta

Jag vill veta