2017 års konferens

Tema: Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck

För andra året i rad anordnade Operation Kvinnofrid sin regional konferens för att sprida lärande exempel inom området våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län för att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av framgångsrika arbetssätt och metoder.

Program (PDF)

Föreläsningar

Problemet hedersrelaterat våld och förtryck
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms Stad, talar om det hedersrelaterade våld och förtryck som en del ungdomar i Sverige utsätts för och varför det är ett viktigt problem att belysa. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.

Ett år med den regionala strategin
Ett samtal med Ulrika Sandberg, samordnare inom Operation Kvinnofrid, som följs upp av ett panelsamtal med representanter från Operation Kvinnofrids operativa ledningsgrupp om det arbete som bedrivits under året. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.
Se föreläsningen på UR Skola

En granskning av hedersförtryck i Sverige
Reportern Lisa Röstlund berättar om en granskning hon har gjort för Aftonbladet om hedersförtryck i Sverige. Vi får höra henne berätta om arbetet och om ungdomar som själva lever i dessa förhållanden. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.
Se föreläsningen på UR Skola

Origo – ett unikt samarbete i länet
Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. De erbjuder råd och stöd till ungdomar i Stockholms län och rådgivning till yrkesverksamma. Dilek Baladiz, enhetschef för Origo Stockholm, berättar om deras arbete. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.
Se föreläsningen på UR Skola

Leva under hedersrelaterad kontroll
Mariet Ghadimi är doktorand på Socialhögskolan vid Stockholms universitet samt grundare till organisationen Tjejers rätt i samhället. Hon forskar om lärandets villkor för flickor och pojkar med tvärkulturell bakgrund. Här berättar hon utifrån sin forskning om ungdomar i hedersrelaterad kontroll. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.
Se föreläsningen på UR Skola

Mellan klan och stat
Per Brinkemo, journalist och författare, har studerat grupper från klansamhällen i Sverige. Här berättar han vad ett klansamhälle är och vad som händer i mötet med ett individualistiskt majoritetssamhälle som det svenska. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.
Se föreläsningen på UR Skola

Äktenskapstvång i domstol
Ulrika Ekvall, kammaråklagare i Helsingborg, redogör för ett hedersrelaterat fall av äktenskapstvång som gick till fällande dom. Vi får höra om händelseförloppet, de inblandade parternas ageranden och efterföljderna i domstol. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm.