Kampanjerna 2017

Välj att sluta

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.

Logotyp för kampanjen Välj att sluta

Många känner inte till att de flesta kommuner i Stockholms län erbjuder stöd och hjälp för att förändra ett våldsamt beteende. Denna film är tänkt att motivera fler personer att söka hjälp för sitt våldssamma beteende och länka till Operation Kvinnofrids webbsida Välj att sluta där man hittar information om var i den egna kommunen man kan vända sig.

Ett av Operation Kvinnofrids strategiska mål är att se till att allmänheten har information om var de kan få stöd och hjälp om man utsätts för våld i nära relation eller om man utövar våld. De senaste åren har även Operation Kvinnofrid haft ett särskilt fokus på personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot närstående. Filmen kan ses som ett resultat av denna fokusering.

Jag vill göra och Jag vill veta

Under våren 2017 bjöd Operation Kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten in länets högstadieskolor att vara med i kommunikationstävlingen ”Jag vill göra”. Kommunikationstävling innebär att högstadieelever i Stockholms län gör en kampanj för andra ungdomar. Syftet med tävlingen var att sprida webbplatsen Jag vill veta till så många barn och unga som möjligt i länet. Målsättningen med tävlingen och webbplatsen är att fler barn och unga i Stockholms län ska våga berätta om brott och känna till sina rättigheter när de drabbas.

Totalt deltog cirka 250 elever i tävlingen. En jury utsåg de 10 bästa bidragen som visades på länets bussar under en tvåveckorsperiod och ytterligare 5 stycken vinnande bidrag som sprids i sociala medier. Den 30 maj hölls en prisceremoni på Tessinska palatset.

Se de vinnande bidragen

Under några veckors tid hölls workshops där eleverna fått stöd av en reklambyrå för att ta fram idéer för kampanjen.