Hänvisa utsatta rätt

Här kan du få stöd att hänvisa utsatta till rätt och relevant verksamhet i länet. Glöm inte att säkerställa att ni har slutfört alla steg i vägledningen som gäller för er myndighet innan ni hänvisar vidare.

Välj misstänkt utsatthet, var individen är folkbokförd och ålder för att få verksamheterna listade. Överst ser ni de lokala verksamheterna och nedan de verksamheter och stödfunktioner som finns tillgängliga för boende i hela länet.

Om du har frågor eller önskemål om ändringar i verktyget är det bara att höra av dig genom formuläret Lämna synpunkter.

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Läs mer om orosanmälan >>