Huvudsakligt sidinnehåll

Våld i nära relationer

Illustration till utsattheten "Våld i nära relationer" föreställande en man som skriker åt en annan man. I bakgrunden syns en kvinna som håller om ett barn.Våld i nära relation handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan individer som har en nära relation till varandra. Våldet sker inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Vem som kan betraktas som närstående kan variera från fall till fall, beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden som råder i det enskilda fallet.

Så kan våld i nära relationer se ut

Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta ofta har starka emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i den utsattas hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår.

Våldet kan bestå av:

  • Fysiskt – bli knuffad, fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
  • Psykiskt – bli direkt eller indirekt hotad, bli förlöjligad, våld eller hot mot husdjur.
  • Sexuellt – våldtäkt eller tvingas delta eller bevittna olika former av sexuella handlingar utan samtycke.
  • Materiell eller ekonomisk utsatthet som förstörda tillgångar eller ofrivilliga avtal.
  • Vanvård eller försummelse (kan innehålla exempelvis undanhållande av hjälpmedel, mediciner med mera) av personer som är beroende av andras omvårdnad.

Särskilt sårbara grupper

En grupp kan beskrivas som särskilt sårbar för våld av olika anledningar. Det kan handla om att gruppen är utsatt i särskilt hög grad, eller att brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Men också att man inte har resurser eller möjligheter att förändra sin situation eller göra den känd. Den särskilda sårbarheten kan till exempel handla om att personen är starkt beroende av stöd och hjälp, ibland från sina närstående. Exempelvis kan en kvinna med hörselnedsättning vara beroende av sin partner för att kommunicera med myndigheter om hjälpmedel inte gjorts tillgängliga.

Vilket steg gäller situationen?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.