Prostitution

Prostitution, eller sex mot ersättning, är när minst två individer köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning. Barn kan även utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot ersättning, vilket då klassas som en form av prostitution. Ersättningen kan innefatta pengar, mat eller materiella saker såsom mobiltelefon eller cigaretter, men även mot en sovplats. I Sverige är sexköp förbjudet då lagen vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Därför straffas individen som köper sexuella tjänster eller handlingar och inte individen som säljer. Enligt lag ska alltid barn som utnyttjas räknas som brottsoffer.

Vuxna och barn som befinner sig i prostitution kan antingen få ersättningen själv, eller vara utsatt för någon som genom en verksamhet främjar eller förmedlar individen i prostitution, vilket kan klassas som människohandel för sexuella ändamål eller koppleri.

I mötet med personer som befinner sig i prostitution är det oerhört viktigt att visa respekt och att våga lyssna. Det är en grupp med ett stort stigma som möter många fördomar. Våga fråga och lyssna, men utan att döma. Våga låta dem berätta så mycket de vill, även om du själv känner dig obekväm. Försök skapa trygghet genom att förklara varför du gör vissa saker eller ställer vissa frågor.

Så kan prostitution se ut

Prostitution förekommer på nätet, i offentliga miljöer eller i hemmet. Vuxna och barn som befinner sig i prostitution är en heterogen grupp.

Under senare år har så kallad sugardejting blivit vanligare i Sverige. Sugardejting innebär att en person, ofta en vuxen välbeställd man, agerar ”sugardaddy” till en yngre person, en ”sugarbabe” eller ”sugarboy”. I utbyte mot sexuella handlingar får den yngre personen ersättning i form av pengar, resor, restaurangbesök och annat. Sugardejting kan vara en väg för unga in i prostitution.

Vilket steg gäller situationen?