Kunskapsstöd

Här kan du hitta webbutbildningar samt metod- och kompetensstöd för att underlätta ditt arbete med våldsutsatta. Välj vilken utsatthet du vill ha mer kunskap om, vilken yrkesgrupp du tillhör samt om du vill ha kunskap på bas- eller fördjupningsnivå. Om du har frågor eller önskemål om ändringar i verktyget är det bara att höra av dig genom formuläret Lämna synpunkter.

Utbildningar/metodstöd saknas