Människohandel

Människohandel kallas ofta för en modern form av slaveri och utgörs av handel och utnyttjande av andra människor för egen vinning. En person kan exploateras för flera former av människohandel så som; sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, exempelvis tiggeri eller kriminell verksamhet. Samverkansprocessen ser likartad ut för samtliga ändamål. Denna vägledning fokuserar dock på sexuella ändamål.

Så kan människohandel för sexuella ändamål se ut​

Människohandel för sexuella ändamål innebär att en person genom otillbörliga medel (olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons utsatta belägenhet) rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en individ i syfte att exploatera den utsatta för sexuella ändamål. Sexuella ändamål är ofta kopplat till prostitution, men det kan också röra sig om exempelvis tvångsäktenskap.

Viktigt att komma ihåg är att det är syftet med människohandeln som är avgörande. Det behöver inte ha skett någon faktisk exploatering för att det ska betraktas som ett brott. Om ett otillbörligt medel använts förlorar ett eventuellt samtycke också sin betydelse.

Om gärningen begås mot barn bedöms brottet som människohandel även om inget otillbörligt medel har använts.

Vilket steg gäller situationen?

Illustration till utsattheten "Människohandel" föreställande ett par avklädda människor med en streckkod tryckt på kroppen