Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 7: Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling

Mål 7: Systematisk kunskapsutveckling

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter och aktörer använder systematisk uppföljning och utvärdering för att utveckla sin verksamhet.

Uppföljning av målet

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

 • Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling.
 • Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet barn som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.
 • Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet vuxna som utsatts för våld av närstående.
 • Andel kommuner/stadsdelar som använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom våld i nära relation.

Stöd för systematisk kunskapsutveckling

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om systematisk kunskapsutveckling uppnås.

 • Utbilda och fortbilda yrkesverksamma, särskilt inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.
 • Arbeta med systematisk uppföljning av insatsers resultat på individ- och gruppnivå.
 • Arbeta med systematisk uppföljning av beslutade socialtjänstinsatser för våldsutsatta och våldsutövare på såväl individ- som gruppnivå oavsett om socialtjänsten själv genomför insatsen eller har lämnat över genomförandet till någon annan utförare.

Åtagande i handlingsplanen för systematisk kunskapsutveckling i Stockholms län​

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Stödja användandet av verktygen för systematisk uppföljning; våldsutövare (SUV) och våldsutsatta (SU Kvinnofrid) inom socialtjänsten.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser inom det våldsförebyggande området för yrkesverksamma genom kurser, konferenser och seminarier.
 • Säkerställa att utbildningar för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld erbjuds till personal som arbetar med barn och unga.
 • Erbjuda grundläggande utbildningar till yrkesverksamma i länet om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt höja kunskapen kring särskilt sårbara grupper.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser om prostitution och människohandel för sexuella ändamål för yrkesverksamma genom kurser, konferenser och seminarier.
 • Sprida grundkursen om hedersrelaterat våld och förtryck ”webbkursheder.se” till socialtjänst, förskola – skola och utbilda kursledare samt undersöka om kursen kan vara ett relevant verktyg för personal inom Region Stockholm och Polisen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.