Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 4: Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov

Mål 4: Skydda och stödja

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutsatta som överensstämmer med deras behov.
 • Myndigheter och aktörer samverkar kring insatser för våldsutsatta.
 • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd, skydd och behandling för våldsutsatta.

Uppföljning av målet​

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

 • Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna – kvinnor och män.
 • Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggaren ska säkra skolgången för barn i skyddat boende.
 • Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänstens verksamhetsområde våld i nära relationer har
  aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer.
 • Andel kommuner som har aktuell information på kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som erbjuds av kommunen till våldsutsatta.

Stöd för att skydda och stödja​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att skydda och stödja uppnås.

 • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutsatta inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Erbjud anpassat skydd och stöd för våldsutsatta som är i särskilt sårbara situationer på grund av exempelvis ålder, missbruk, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, utländsk bakgrund och närståendes värderingar kring självbestämmanderätt över sexualitet och relationer.
 • Samverka strukturerat i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.

Åtagande i handlingsplanen för att skydda och stödja i Stockholms län​​

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska ha tillgång till insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Verka för att personer som har sex mot ersättning eller skadar sig med sex har tillgång till adekvat stöd och behandling.
 • Ta fram och sprida en digital vägledning för yrkesverksamma med kontaktvägar till olika aktörers stöd och insatser i syfte att främja extern samverkan.
 • Sprida det digitala verktyget ”Infogeneratorn” för att tillgängliggöra information på olika språk till våldsutsatta.
 • Genomföra informationskampanjen ”Aldrig igen” i Stockholms stad i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd och hjälp för sin våldsutsatthet samt undersöka förutsättningarna för en liknande regional kampanj.
 • Ta fram en förnyad kommunikationsstrategi för att sprida information om polisens verksamhet i syfte att öka anmälningsbenägenheten och minska mörkertalen (exempelvis genom kampanjen ”Kom till oss”).
 • Genomföra informationskampanjer för att motverka tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Följa regionalt vårdprogram för våld i nära relation relaterat till olika delar av hälso- och sjukvårdens uppdrag.
 • Följa regional plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskild inriktning på riskutsatta grupper.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.