Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 5: Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser

Mål 5: Effektiv brottsbekämpning

Förutsättningar för att nå målet

 • Rättsvårdande myndigheter har ändamålsenlig kunskap, metoder och arbetssätt.
 • Myndigheter och aktörer samverkar i brottsutredningar.

Uppföljning av målet​

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

 • Andel handlagda misshandelsbrott i nära relationer
  som lett till personuppklaring per år
 • Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av grov fridskränkning som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av tvångsäktenskap och äktenskapstvång/vilseledande till tvångs-äktenskapsresa som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år.
 • Andel handlagda brott av utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling som lett till personuppklaring per år.

Stöd för effektiv brottsbekämpning​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om effektiv brottsbekämpning uppnås.

 • Utveckla samarbetsformer mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer under rättsprocessen.
 • Bedriva spaning och upprätta anmälningar avseende misstänkta köp av sexuell tjänst.
 • Samverka med branschorganisationer, till exempel hotell- och taxibranschen, i syfte att öka anmälningar om brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst.

Åtagande i handlingsplanen för effektiv brottsbekämpning i Stockholms län​​

För att uppnå målet om att rättsvårdande myndigheter ska hålla god kvalitet i utredningar och i rättsprocesser har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Effektivisera brottsbekämpningen genom den särskilda satsningen ”Initiativ gryning” i syfte att intensifiera arbetet med särskilt utsatta brottsoffer (våld inom familjen, våldtäkter samt sexualbrott mot barn till exempel grooming och barnpornografi).
 • Polisen kommer att utveckla arbetet med att utreda och lagföra personer som begår människohandelsbrott i sexuellt syfte samt prostitution.
 • Personutredningar av god kvalitet* genomförs inom frivården (*utifrån risk och behov föreslås den påföljd som är mest verkningsfull när det gäller att förhindra återfall).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.