Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 2: Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov

Mål 2: Förebygga återfall

Förutsättningar för att nå målet

 • Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt för att erbjuda insatser till våldsutövare som överensstämmer med deras behov.
 • Myndigheter och aktörer samverkar kring återfallsförebyggande insatser.
 • Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, stöd och behandling för våldsutövare.

Uppföljning av målet

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

 • Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.
 • Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till
  våldsutövare.
 • Andel kommuner som har aktuell information på kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som erbjuds av kommunen till våldsutövare.
 • Antal stödsökande till Välj att sluta från Stockholms län.
 • Antal påbörjade, pågående samt antal fullföljda behandlingsprogram (inom Kriminalvården).

Stöd för att förebygga återfall

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga återfall uppnås.

 • Tillämpa standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutövare inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Tidiga insatser för våldsutövare, inklusive tillfälligt boende, motiverande samtal och riktade behandlingsinsatser för att minska konsekvenserna av våldet för utsatta kvinnor och barn.
 • Implementera partnerkontakt för att värna om den våldsutsatta och hens eventuella barns säkerhet under den tid våldsutövaren går i behandling.
 • Strukturerad samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.

Åtagande i handlingsplanen för att förebygga återfall i Stockholms län

För att uppnå målet om att våldsutövare ska ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Verka för ökad samverkan mellan frivården och kommunernas socialtjänst för att samordna insatser till våldsutövare i syfte att förebygga återfall i brott.
 • Fler våldsutövare erbjuds och genomför behandlingsprogram mot våld inom Kriminalvården.
 • Fortsätta sprida stödlinjen ”Välj att sluta” i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd och behandling för sin våldsproblematik.
 • Genomföra konferenser med fokus på våldsutövande, i syfte att sprida kunskap om aktuell forskning och behandlingsmetoder för samtliga åldersgrupper till yrkesverksamma.
 • Hälso- och sjukvården identifierar på lokal nivå de behandlingsinsatser som finns (t.ex. relationsvåldsteam, telefonlinje för våldsutövare).
 • Ta fram och sprida metoder för att motivera våldsutövare till att ta emot stöd och behandling.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.