Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 6: Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Mål 6: Trygg rättsprocess

Förutsättningar för att nå målet

  • Våldsutsatta vuxna och barn har skydd och stöd under brottsutredning och rättsprocess utifrån sina behov.

Uppföljning av målet

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

  • Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.
  • Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

Stöd för trygg rättsprocess​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om trygg rättsprocess uppnås.

  • Utveckla arbetssätt för samtliga våldstyper som förkortar rättsväsendets process, genom exempelvis förkortad handläggningstid, tidigt genomförande av förhör med målsägande samt initial tilldelning av målsägandebiträde.
  • Anpassa skydd- och stödinsatser till särskilda svårigheter, exempelvis funktionsnedsättningar.

Åtagande i handlingsplanen för en trygg rättsprocess i Stockholms län​

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska medverka i brottsutredningar har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Förbättra formerna för samverkan mellan Polisen och Åklagarmyndigheten i enlighet med de regionala samverkansöverenskommelserna.
  • Utveckla samverkan mellan Polisen och kommunernas enheter mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stödja våldsutsatta i rättsprocessen.
  • Utveckla samverkan mellan Polisen och socialtjänsten i syfte att stödja utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål i rättsprocessen.
  • Samordna en regional och operativ spetsgrupp mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i syfte att uppnå samordnade insatser i enskilda ärenden för vuxna och barn och unga.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.