Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 6: Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar

Mål 6: Trygg rättsprocess

Förutsättningar för att nå målet

  • Våldsutsatta vuxna och barn har skydd och stöd under brottsutredning och rättsprocess utifrån sina behov.

Hur går det för målet?

Välj Indikator

Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.

Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden.

2019202020212022
Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta kontaktförbuden25%25%25%28%

Andelen beviljade kontaktförbud ligger jämt på 25 procent över tid (2019–2021). Under 2022 har det varit en ökning med tre procentenheter.

 


Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).

2019202020212022
Andel brott där barn är målsägande vid våld och övergrepp som handlagts (inom 90 dagar)58%62%65%60%

Från 2019 ser vi en ökning av andelen brott där barn är målsägande som har handlagts inom 90 dagar. Men siffrorna släpar något och polisen ser i nuläget svårigheter med att handlägga brott inom 90 dagar där barn är målsägare på grund av att antal ärenden ökat kraftigt sedan den nya lagstiftningen, där barn som bevittnar våld mellan närstående är målsägare, som trädde i kraft 2021.

 


Åtagande i handlingsplanen för en trygg rättsprocess i Stockholms län​

För att uppnå målet om att våldsutsatta vuxna och barn ska medverka i brottsutredningar har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

  • Förbättra formerna för samverkan mellan Polisen och Åklagarmyndigheten i enlighet med de regionala samverkansöverenskommelserna.
  • Utveckla samverkan mellan Polisen och kommunernas enheter mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stödja våldsutsatta i rättsprocessen.
  • Utveckla samverkan mellan Polisen och socialtjänsten i syfte att stödja utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål i rättsprocessen.
  • Samordna en regional och operativ spetsgrupp mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i syfte att uppnå samordnade insatser i enskilda ärenden för vuxna och barn och unga.

Stöd för trygg rättsprocess​

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om trygg rättsprocess uppnås.

  • Utveckla arbetssätt för samtliga våldstyper som förkortar rättsväsendets process, genom exempelvis förkortad handläggningstid, tidigt genomförande av förhör med målsägande samt initial tilldelning av målsägandebiträde.
  • Anpassa skydd- och stödinsatser till särskilda svårigheter, exempelvis funktionsnedsättningar.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.