Huvudsakligt sidinnehåll

Mål 1: Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande

Förutsättningar för att nå målet

 • Kunskap finns om universella våldsförebyggande metoder och arbetssätt inom myndigheters och aktörers organisationer.
 • Universella våldsförebyggande insatser såsom normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till maskulinitet, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där barn och unga vuxna vistas.
 • Myndigheter samverkar med civilsamhälle och näringslivet kring det våldsförebyggande arbetet.

Uppföljning av målet

Beslutade indikatorer för att följa upp målet. Årliga uppföljningar av målet hittar du under Publikationer.

 • Andel elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet som svarar instämmande i att skolan arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling.
 • Andel pedagogisk personal i åk 8 och år 2 på gymnasiet som svarar instämmande i att på den här skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling.
 • Andel elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet som svarar instämmande i att på den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen.
 • Andel pedagogisk personal i åk 8 och år 2 som svarar instämmande i att på den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen. 

Stöd för att förebygga våld

För dig som är verksam på lokal eller regional nivå finns några tips på åtgärder som din organisation kan fokusera på för att bidra till att målet om att förebygga våld uppnås.

 • Genomför strukturerade universella våldspreventiva program med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor i skolan och i fritidsverksamheter för unga.
 • Ge sex- och samlevnadsundervisning som innefattar jämställdhet och frihet från våld i skolan och andra verksamheter för unga.
 • Erbjud föräldraskapsstöd med inriktning på att förebygga våld och konflikter inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Insatser för att påverka attityder till sexköp och pornografi.
 • Förebyggande insatser riktade till barn och unga som riskerar att hamna i prostitution.
 • Samordna våldsförebyggande arbete och andra preventionsområden, som bland annat brottsförebyggande och återfallsförebyggande arbete samt folkhälsoarbete.

Åtagande i handlingsplanen för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län

För att uppnå målet om att myndigheter och aktörer ska arbeta våldsförebyggande har vi åtagit oss att utföra följande åtgärder:

 • Erbjuda kommuner stöd i att utveckla ett tvärsektoriellt och tidigt förebyggande arbete genom dialog och kommunbesök.
 • Erbjuda kommuner processtöd med att komma igång med ett våldsförebyggande arbete genom dialog och kommunbesök.

 • Stödja implementering och spridning av föräldraskapsstödsprogram.
 • Stödja spridning av universellt våldsförebyggande insatser och metoder till förskola och skola.
 • Utvecklingsarbete pågår med förnyat innehåll i föräldragrupper, främst inom barnhälsovården.
 • Genomföra riktade kampanjer för att påverka attityder kring sex mot ersättning och pornografi.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.